Graving i Bærum kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Bærum kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
13743 10318 Helsetdammen Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13745 10316 Bakerovnsberget Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13746 10316 Lille Toppenhaug Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13747 10319 Lesterudveien Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13748 10319 Grorudenga Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13749 10319 Lesterudkroken Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13750 10319 Trulsebråten Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13751 10319 Annikveien Viken Fiber Bård Hægeland 93896169 01.08.2017 30.11.2017
13837 Ny nettstasjon og omlegging av høyspent linje til jordkabel i Bjerkåsen. Hafslund Nett Glenn Egge 91818821 01.08.2017 01.12.2017
13858 Gamle Lommedalsvei 123 Geomatikk Regine Victoria Høgbrenna Krefting 09146 26.06.2017 01.01.2019
13859 Presteveien Geomatikk Regine Victoria Høgbrenna Krefting 09146 01.07.2017 01.01.2019
13960 Turvei Hosle Skole til Eikeli Skole Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Sten Ove Isaksen 67504154 29.06.2017 31.12.2017
14083 Kabelgrøft Capralhaugen Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 21.08.2017 31.12.2017
14084 Kabelgrøfter Tollef Gravs vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14085 Kabelgraving Snarøyveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14086 Kabelgraving Snarøyveien del 2 Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14087 Kabelgraving Borgenhaug Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14088 Kabelgraving Bruksveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14090 Kabelgraving Framnesveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14091 Kabelgraving Fürstenga Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14092 Kabelgraving Fürstlia Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14093 Kabelgraving Fürstveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14094 Kabelgraving Halden terrasse Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14095 Kabelgraving Haldenskogveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
14096 Kabelgraving Haldenveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 14.08.2017 31.12.2017
< 1 2 3 >
©2017 Geomatikk as