Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 11936
Registrert: 21.10.2015
Firma: Hafslund Nett Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ivar Bredesen Kontakt-tlf: 91130551
Start: 01.04.2017 Slutt: 01.12.2017
Arbeidets art: Ny 132 kV kabeltrase mellom Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune og Jar transformatorstasjon i Bærum kommune. Planlagt gjennomføring i 2017.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes