Graving i Bærum kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Bærum kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 11936
Registrert: 21.10.2015
Firma: Hafslund Nett Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ivar Bredesen Kontakt-tlf: 91130551
Start: 01.04.2017 Slutt: 01.12.2017
Arbeidets art: Ny 132 kV kabeltrase mellom Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune og Jar transformatorstasjon i Bærum kommune. Planlagt gjennomføring i 2017.
©2017 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes