Graving i Bærum kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Bærum kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sted Tittel Entreprenør Start Slutt
862734 NIELS LEUCHS VEI Stengt fortau i byggeperioden fra og med 09.03.2016 til (antatt) starten av juli 2018. BACKE STOR-OSLO AS 09.03.2016 02.07.2018
872574 SKALLUMHAGEN graving for hus TOPAAS OG HAUG AS 07.11.2016 07.11.2017
872656 PER SKREDDERS VEI Kryssing av fortau og noe av og pålessing i fortau ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 31.10.2016 01.11.2017
872871 NIELS LEUCHS VEI Stenging av ett kjørefelt i Niels Leuchs vei i forbindelse med utbygging av nye Eiksmarka senter. Stengingen vil vare frem til november/desember 2017 BACKE STOR-OSLO AS 14.11.2016 30.11.2017
873926 HUMLEVEIEN Graving av grøfter i Humleveien -VA ISACHSEN ANLEGG AS 09.01.2017 15.05.2018
874121 HUMLEVEIEN Graving av grøfter for Separering av Avløp ISACHSEN ANLEGG AS 17.01.2017 15.05.2018
874207 HOLMAVEIEN Brudd overvann BÆRUM KOMMUNE 23.01.2017 29.12.2017
874454 PROST CHRISTIES VEI reparasjon spillvann BÆRUM KOMMUNE 06.02.2017 31.12.2017
874831 NADDERUDLIA Drenering av rekkehus i Sameiet Nadderudlia HOLE GRAVESERVICE AS 20.02.2017 31.12.2017
875169 URDS VEI Kabelarbeid LÅGEN MASKIN AS 20.03.2017 31.12.2017
875171 HAMANG TERRASSE Jobb i trafo INFRATEK NORGE AS 20.03.2017 31.12.2017
875309 RYKKINNVEIEN Fiberarbeid LÅGEN MASKIN AS 27.03.2017 29.12.2017
875310 BUSOPPVEIEN Fiberarbeid LÅGEN MASKIN AS 27.03.2017 30.12.2017
875312 OTTO RYKKINDS VEI Fiberarbeid LÅGEN MASKIN AS 27.03.2017 30.12.2017
875410 HAMANG TERRASSE Kryssing av vei for strøm og vann til brakkerigg HP ENTREPRENØR AS 23.03.2017 31.07.2018
875445 TVERRVEIEN Arbeid med PU-belegging av Kommunal Vannledning NCC NORGE AS 03.04.2017 15.11.2017
875457 HAGALIVEIEN Arbeider med PU-Belegging av kommunal vannledning NCC NORGE AS 03.04.2017 15.11.2017
875458 VOLL TERRASSE Arbeider med PU-Belegging av kommunale vannledninger NCC NORGE AS 04.04.2017 15.11.2017
875577 SANDBUNNVEIEN Arbeid med PU-Belegging av kommunale vannledninger NCC NORGE AS 18.04.2017 15.11.2017
875665 RUGLANDVEIEN De berørte har mottatt brev om dette BÆRUM KOMMUNE 08.05.2017 31.12.2017
875732 RUGLANDVEIEN Vannlekkasje BÆRUM KOMMUNE 02.02.2017 31.10.2017
875733 ØVREVOLLVEIEN Vannlekkasje BÆRUM KOMMUNE 06.01.2017 31.10.2017
875734 TRUDVANGVEIEN Vannlekkasje BÆRUM KOMMUNE 26.01.2017 31.10.2017
875735 VALLERVEIEN Vannlekkasje BÆRUM KOMMUNE 03.01.2017 31.10.2017
875737 MARKALLEEN Vannlekkasje BÆRUM KOMMUNE 10.02.2017 31.10.2017
1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as