Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/79 Halvorsensvei X Engervannsveien Gravearbeid Engervannsveien BÆRUM KOMMUNE 18.04.2018 31.12.2018
18/83 Sildreveien 27 Gravearbeid Sildreveien BÆRUM KOMMUNE 19.04.2018 31.12.2018
18/108 Egne Hjems vei - Fase 3 Gravearbeid Bekkestuveien TOPAAS OG HAUG AS 04.06.2018 31.10.2018
18/114 utbedring av strømkabler for Hafslund Gravearbeid Trulsebråten BGT AS 07.05.2018 28.10.2018
18/115 Marstranderveien 4a Gravearbeid Marstranderveien BÆRUM KOMMUNE 01.05.2018 31.12.2018
18/116 Ringkroken 12b Gravearbeid Ringkrokrn 12 b BÆRUM KOMMUNE 26.04.2018 31.12.2018
18/120 utbedring av strømkabler for Hafslund Gravearbeid Lesterudkroken BGT AS 07.05.2018 28.10.2018
18/121 105726 Skui fiberfelt Bærum Gravearbeid Gamle Jarenvei LÅGEN MASKIN AS 07.05.2018 31.12.2018
18/123 105726 Skui fiberfelt Bærum, Tunheimbakken Gravearbeid Tunheimbakken LÅGEN MASKIN AS 07.05.2018 31.12.2018
18/124 105726 Skui fiberfelt Bærum, Horniveien Gravearbeid Horniveien LÅGEN MASKIN AS 07.05.2018 31.12.2018
18/132 prisjekt bjørnegård Gravearbeid Konvallveien BGT AS 14.05.2018 28.10.2018
18/137 Gamle Drammensvei Gravearbeid Gamle Drammensvei K BAUGERØD ANLEGG AS 08.05.2018 18.10.2018
18/140 Kryssing av Grorudhaugen for provisorisk strøm til byggeplass Gravearbeid Gnr/Bnr: 115/166 TOPAAS OG HAUG AS 15.05.2018 31.10.2018
18/155 falkveien Gravearbeid Falkeveien BGT AS 21.05.2018 31.10.2018
18/173 Stenging av gs-vei langs Bærumsveien på Rud Arbeidstillatelse Bærumsveien ISACHSEN ANLEGG AS 04.06.2018 28.02.2019
18/183 trosteveieb fiber Gravearbeid Trosteveien BGT AS 11.06.2018 30.11.2018
18/189 graving øygardveien Gravearbeid Øygardveien BGT AS 18.06.2018 08.11.2018
18/191 volten fiber Gravearbeid Volten BGT AS 18.06.2018 30.11.2018
18/192 presterud alle Gravearbeid Presterud alle BGT AS 18.06.2018 31.10.2018
18/193 hubroveien fiber Gravearbeid Hubroveien BGT AS 18.06.2018 31.10.2018
18/194 ørneveien Gravearbeid Ørneveien BGT AS 18.06.2018 31.10.2018
18/195 furuveien fiber Gravearbeid Furuveien BGT AS 19.06.2018 31.10.2018
18/200 Ny gang-sykkelvei Thon Hotel Arbeidstillatelse SKOLLERUD ANLEGG AS 19.06.2018 31.10.2018
18/208 Oksenøyveien Gravearbeid Oksenøyveien FIRING & THORSEN AS 02.10.2018 31.10.2018
18/210 Fv.168 Griniveien Gravearbeid Grinidammen ARNE OLAV LUND AS 25.06.2018 01.11.2018
< 1 2 3 4 .. 7 >
©2018 Geomatikk as