Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/158 hos saksbehandlende enhet Bærum kommune - Vei og Trafikk. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser