Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 12285
Registrert 08.08.2016
Firma Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold
Start 09.08.2016
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sten Ove Isaksen
Kontakt telefon 67504154
Arbeidets art Veier sperret for oppgraving ut 2019 på grunn av ny asfalt.