Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13858
Registrert 19.05.2017
Firma Geomatikk
Start 26.06.2017
Slutt 01.01.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Regine Krefting
Kontakt telefon 91509146
Arbeidets art Grunnarbeider nytt boligområdet, inkludert ny infrastruktur. VA grøft langs Gamle Lommedalsvei.