Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14150
Registrert 09.08.2017
Firma Bærum kommune Prosjekt VA
Start 01.11.2017
Slutt 30.03.2018
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Berge
Kontakt telefon 45205166
Arbeidets art Spillvannsledning i grunn grøft langs østsiden av eksisterende VA-ledninger mellom Nadderudveien og Nadderudhallen