Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14192
Registrert 21.08.2017
Firma Hafslund Nett
Start 01.12.2017
Slutt 30.06.2018
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jon Anders Sørensen
Kontakt telefon 98255454
Arbeidets art Gammel høyspent luft linje legges ned som jord kabel. Det må graves ny kabelgrøft, Se vedlagt kart.