Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14626
Registrert 16.01.2018
Firma Bærum kommune Prosjekt VA
Start 03.09.2018
Slutt 28.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Berge
Kontakt telefon 45205166
Arbeidets art Etablering av nye VA-ledninger, vesentlig i grøft. Blokking over Skogveien 96-100