Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15660
Registrert 28.08.2018
Firma Hafslund Nett
Start 01.11.2018
Slutt 21.12.2018
Status Godkjent koordinert
Planlegger Pål Holm
Kontakt telefon 48228919
Arbeidets art Lavspentnettet til Jongsstubben 5-23 har hatt gjentatte feil, senest 13.06.2018. Konklusjonen er at hele lavspentnett frem til inntakspunktet må fornyes.