Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15709
Registrert 30.08.2018
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 16.09.2019
Slutt 16.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Målet med prosjektet er å etablere en ny sjøledning PE 630 SDR9 som vil strekke seg fra ilandføring sør på Lilleøya / Fornebu til Sandvika i ca. 4,5 km lengde. I forbindelse med ilandsføring i Sandvika skal det etableres en ny spyle-/målekum, se vedlegg nr.1-1