Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16093
Registrert 22.11.2018
Firma Geomatikk
Start 21.12.2018
Slutt 01.02.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Grøft for ny kabeltrasse fra ing. Hoelsvei 11 til trafo i vallerveien. Merk: Det er noe usikkert hvor i veien traseen blir. Dreier seg om en grøft langs ene siden som vil komme noe ut i veibane.