Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18863
Registrert 20.09.2019
Firma Fornebubanen Oslo kommune
Start 01.06.2020
Slutt 01.06.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Christian Karlsen
Kontakt telefon 99157892
Arbeidets art Fornebubanen er en ny T-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Fornebu stasjon, base og verksted blir stasjon dels i berg og løsmasser. Alle gamle bygg innenfor planområdet skal rives og terreng skal senkes for å få plass til en ny stasjon og base under bakken. Kabler og ledninger innenfor planområdet skal enten saneres eller legges om.