Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/522
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 29.11.2017
Slutt 21.12.2018
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vanningsveien 14 -4-12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Vei

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.11.2017
Tittel Vanningsveien 14
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE EIENDOM (orgnr.: 974553309)
Kontaktperson: (tlf.: 92453614)
Stedsansvarlig
Jon Alexander Rodal (tlf.: 97542779)
Ansvarshavende
Thor Magnus Hansen (tlf.: 90238091)