Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/422
Entreprenør TOPAAS OG HAUG AS
Start 15.10.2018
Slutt 08.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Marielundsveien 4 -11
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Telekabel, Fiber/bredbånd, Lysmast/Stolpe

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.10.2018
Tittel VA anlegg Søråsen / Marielundsveien 9 1358 Jar
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE VANN, AVLØP, (orgnr.: 971192348)
Kontaktperson: Just Offer-Ohlsen (tlf.: 97542015)
Stedsansvarlig
Magnus Kristoffersen (tlf.: 98161708)
Ansvarshavende
Magnus Kristoffersen (tlf.: 98161708 )