Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/2
Entreprenør SR MASKINCONSULT AS
Start 07.01.2019
Slutt 06.02.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tjernsrudveien 40B -50
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.01.2019
Tittel Tjernsrudveien 42, Vannlekkasje
Byggherre
Kontaktperson: Jan Gunnar Greftegreff (tlf.: 95 73 00 00)
Stedsansvarlig
Svein - Erik Utsi (tlf.: 93824754)
Ansvarshavende
93859394 (tlf.: 93859394)