Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/547
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 25.11.2019
Slutt 02.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier General Fleischers vei 1 -28B
Lijordveien 25 -39D
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.11.2019
Tittel VA-anlegg Lijordveien
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE (orgnr.: 997887867)
Kontaktperson: Bjørn Moflag (tlf.: 957 73 350)
Stedsansvarlig
Tor Nicolay Jensen (tlf.: 91577015)
Ansvarshavende
Tomas H. Lie (tlf.: 97100117)