Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14426
Registrert 27.10.2017
Firma Hafslund Nett
Start 01.03.2018
Slutt 15.11.2018
Status Godkjent koordinert
Planlegger Glenn Egge
Kontakt telefon 91818821
Arbeidets art 4 lengder av totalt ca 950 meter med eksisterende 11 kV høyspenningslinje og 4 stk nettstasjon i området er av eldre dato, som medfører økt risiko for strømutfall for tilknyttede kunder. Hafslund Nett ønsker å få gravd ned disse luftlinjene ned i bakken som kabel og skifte ut de gamle nettstasjonene med ny plassert på bakken. Dette gjelder nettstasjonene B0744 i Sverrestien 29, B0743 i Sverrestien 1, B0124 i Preståsen 10 og B0327 i Stasjonsveien 65 i Bærum kommune. Nettstasjonen vil ha Areal: ca. 5 m2. Spenning: 11 kV. Byggeforbudsbeltet: 5 meter.