Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12285 Asfaltplanlegging 2016, stenges for oppgraving i 3 år. Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Sten Ove Isaksen 67504154 09.08.2016 31.12.2019
14841 Tuengveien VA-anlegg Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.09.2020
15049 Jarmyra separering Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.10.2020
15383 Bekkestua Nord Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 01.08.2019 30.06.2021
15709 Ny vannforsyning til Fornebu-sjøledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 16.09.2019 16.12.2019
15743 E16 Bjørum sag - Sollihøgda Hafslund Nett Ole Ivar Barkenæs 99213114 01.01.2019 01.10.2019
16544 Emma Hjorhts ringledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.05.2019 30.09.2020
16622 Omlegging av nett i Børjergrenda, nye lavspentkabler Hafslund Nett Bjørn Østgårdsgjelten 98255450 23.04.2019 20.12.2019
16659 Ny nettstassjon og kabelgrøfter ved Ståviveien Hafslund Nett Jon Anders Sørensen 98255454 01.05.2019 30.09.2019
17175 Graving av fibergrøft inn til Gamle Ringe riks vei 75 Haslum trafo Broadnet Magnus Teie Færgestad 90123860 02.09.2019 27.09.2019
17403 Njords vei 16 Geomatikk Linda Dragonmoen 01.08.2019 01.10.2019
17591 10516 Bombakken Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 24.06.2019 27.09.2019
17592 10516 Dicks vei Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 24.06.2019 27.09.2019
17593 10516 Fjellveien Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 24.06.2019 27.09.2019
17594 10516 Fornebuveien 20-50 Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 24.06.2019 27.09.2019
17595 10516 Fridtjof Nansens vei Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 17.06.2019 27.09.2019
17597 10516 Lilløyveien Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 17.06.2019 27.09.2019
17598 10516 Skogsvingen Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 17.06.2019 27.09.2019
17599 10516 Strandveien Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 17.06.2019 27.09.2019
17823 Neslia 1 - Ny nettstasjon og kabelanlegg for Hafslund Nett Hafslund Nett Markus Sundland 48155525 22.07.2019 27.11.2019
17865 Graving av trekkerør for Fiber Viken Fiber AS Marius Frydenlund 99266336 08.07.2019 04.10.2019
18020 70480 Elias Smiths vei gangvei Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 02.09.2019 30.09.2019
18022 10539 Bjørnemyrsveien Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 02.09.2019 31.10.2019
18025 10528 Engerjordet Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 12.08.2019 01.11.2019
18026 10528 Engertunet Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 12.08.2019 01.11.2019
Viser 1 - 25 av 42 1 2 >