Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14841 Tuengveien VA-anlegg Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.09.2020
15049 Jarmyra separering Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.10.2020
15383 Bekkestua Nord Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 01.08.2019 30.06.2021
16033 Vannledning Rykkinn-Skui Bærum kommune VA Plan|Drift Reidar Kveine 98694570 01.10.2019 31.12.2020
16209 132 kV kabeltrasé Smestad-Koksa-Fornebu ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ivar Bredesen 91130551 15.04.2020 15.10.2021
16544 Emma Hjorhts ringledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.05.2019 30.09.2020
16693 Nordveien - sykkelvei med fortau Bærum kommune Prosjekt Samferdsel Christian Hohle 91180652 20.04.2020 30.09.2020
19835 Nordliveien, Stabekk Geomatikk AS Tove Engen 91509146 07.09.2020 25.01.2021
19867 Presteveien 1365 Blommenholm Geomatikk AS Maren Sofie Christensen 91509146 07.09.2020 28.12.2020
20187 Bjerkealleen OV Bærum kommune VA Plan|Drift Reidar Kveine 98694570 01.05.2020 01.11.2020
20215 10587 Gjønnesskogen - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 15.04.2020 27.11.2020
20373 10588 Hosle nord/Haslum - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 15.04.2020 30.11.2020
20521 10588 Hosle nord/Haslum - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 15.04.2020 30.11.2020
20623 Bispeveien 10 Geomatikk AS Tove Engen 91509146 31.03.2020 01.10.2020
20743 Staversletta Geomatikk AS Tove Engen 91509146 09.04.2020 31.12.2020
20939 10586 Bygg reis deg Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 22.04.2020 31.12.2020
21160 Bjarne Skaus vei 27, 1362 HOSLE ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 18.05.2020 23.09.2020
21311 10579 Søndre Gjettum - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 03.06.2020 30.10.2020
21312 10579 Søndre Gjettum - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 03.06.2020 30.10.2020
21319 10543 Gjettumskogen - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 03.06.2020 30.10.2020
21945 1000538 Ny Gommerudkum Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 03.08.2020 28.02.2021
22167 Franzefossveien/Bjørnegårdsvingen Geomatikk AS Tove Engen 91509146 19.08.2020 30.09.2020
22180 10393044 Eiksveien 104 Telenor Norge AS Daniel Styffe 46879794 24.08.2020 30.09.2020
22256 10584 Muserudveien Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 02.09.2020 31.12.2020
22260 10584 Burudveien Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 02.09.2020 31.12.2020
Viser 1 - 25 av 26 1 2 >