Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16209 132 kV kabeltrasé Smestad-Koksa-Fornebu ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ivar Bredesen 91130551 03.01.2022 04.09.2024
17871 Gravsbekken Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.08.2021 30.06.2022
18863 Fornebubanen - Anleggsarbeider Fornebu Sør Fornebubanen Oslo kommune Lars Christian Karlsen 99157892 01.06.2020 01.06.2022
21707 Rehabilitering av VA i Presterud allé Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.11.2021 31.12.2022
23271 E18 Lysaker - Ramstadsletta. Forberedende arbeider Fornebukrysset -Strand STATENS VEGVESEN Hege Merete Holum 90027168 01.06.2021 31.12.2022
24672 Ny vannforsyning til Fornebu - entreprise 1. storøya - Sandvika Vest Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 19.04.2021 20.05.2022
25125 Belysning Gangvei Seljeholtet - Skytterdalen Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 06.09.2021 31.03.2022
26012 2021-012 Utbedre n-1 og tverrsnitt. Øygardveien-Falkeveien ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ole Ivar Barkenæs 99213114 01.01.2022 15.08.2022
26013 2021-012 Utbedre n-1 og tverrsnitt. Ørneveien ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ole Ivar Barkenæs 99213114 01.01.2022 15.08.2022
26016 2021-012 Utbedre n-1 og tverrsnitt. Haukeveien ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ole Ivar Barkenæs 99213114 01.01.2022 15.08.2022
26022 Fornebubanen - Forberedende arbeider Lysaker - K2F Fornebubanen Oslo kommune Lars Christian Karlsen 99157892 01.09.2021 30.04.2022