Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12285 Asfaltplanlegging 2016, stenges for oppgraving i 3 år. Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Sten Ove Isaksen 67504154 09.08.2016 31.12.2019
14841 Tuengveien VA-anlegg Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.09.2020
15049 Jarmyra separering Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.10.2020
15383 Bekkestua Nord Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 01.08.2019 30.06.2021
15709 Ny vannforsyning til Fornebu-sjøledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 16.09.2019 16.12.2019
16522 Henie Onstad Kunstsenter - ny tilførsel høyspent, 11 kV kabler Hafslund Nett Bjørn Østgårdsgjelten 98255450 01.10.2019 01.12.2019
16544 Emma Hjorhts ringledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.05.2019 30.09.2020
16622 Omlegging av nett i Børjergrenda, nye lavspentkabler Hafslund Nett Bjørn Østgårdsgjelten 98255450 23.04.2019 20.12.2019
17134 Blommenholmveien Geomatikk AS Linda Dragonmoen 04.11.2019 01.12.2019
17823 Neslia 1 - Ny nettstasjon og kabelanlegg for Hafslund Nett Hafslund Nett Markus Sundland 48155525 22.07.2019 27.11.2019
18585 Nesveien bro Bærum kommune Prosjekt Samferdsel Christian Hohle 91180652 01.10.2019 01.05.2020
18705 10518 Kløverenga Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 04.10.2019 30.11.2019
18925 Ny forsterkning Jarveien 10 Hafslund Nett Espen Brustad 95 16 61 16 21.10.2019 01.12.2019
18985 10552 Høgåslia Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 15.10.2019 30.11.2019
18986 10552 Høgåsveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 16.10.2019 30.11.2019
18987 10552 Kolsåsstien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 16.10.2019 30.11.2019
19129 Utbygging av lomme Oksenøyveien Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Hugo Gonzalez Quintana 95255751 04.11.2019 25.11.2019
19143 Tornsangerveien 25 Bærum kommune Prosjekt Samferdsel Christian Hohle 91180652 01.11.2019 06.12.2019