Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14841 Tuengveien VA-anlegg Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.09.2020
15049 Jarmyra separering Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 02.09.2019 30.10.2020
15383 Bekkestua Nord Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 01.08.2019 30.06.2021
16544 Emma Hjorhts ringledning Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 22.05.2019 30.09.2020
18585 Nesveien bro Bærum kommune Prosjekt Samferdsel Christian Hohle 91180652 01.10.2019 01.05.2020
19918 Ankersvingen 8 Bytte nettstasjon for Hafslund Nett ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 21.01.2020 20.06.2020