Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15383 Bekkestua Nord Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 01.08.2019 30.06.2021
16209 132 kV kabeltrasé Smestad-Koksa-Fornebu ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ivar Bredesen 91130551 15.04.2020 15.10.2021
18863 Fornebubanen - Anleggsarbeider Fornebu Sør Fornebubanen Oslo kommune Lars Christian Karlsen 99157892 01.06.2020 01.06.2022
21564 Kirkedalveien VA-anlegg Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 01.10.2020 01.10.2021
21945 1000538 Ny Gommerudkum Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 03.08.2020 28.02.2021
22564 Måneveien Geomatikk AS Tove Engen 91509146 24.09.2020 14.05.2021
22759 10584 Skollerudveien Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 07.10.2020 30.04.2021
22929 Prost Christies vei - Kabelomlegging for Elvia ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 20.10.2020 19.05.2021
23004 10774 Tokes vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 27.10.2020 26.02.2021
23006 10774 Emma Hjorths vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 27.10.2020 26.02.2021
23007 10774 Jens Holes vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 27.10.2020 26.02.2021
23008 10774 Tobias Kupfers vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 27.10.2020 26.02.2021
23329 10781 Burud BB Viken Fiber AS Lena Kristiansen 48112680 01.02.2021 01.10.2021
23525 ORD00160846 Bjørnegårdsvingen 27A ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Kurt Nilsen 99269868 10.12.2020 30.09.2021
23982 Ropernveien 4 VEISERVICE AS Lars Jakobsen Steen-Nordhagen 92459566 01.02.2021 31.08.2021
24090 Fremføring av fiberkabel til Telia mobil v/Halvorsens vei 24 Telia (TDC) Kjetil Sand 94020724 25.02.2021 05.03.2021