Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12285 Asfaltplanlegging 2016, stenges for oppgraving i 3 år. Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Sten Ove Isaksen 67504154 09.08.2016 31.12.2019
14626 Skogveien Syd. Separering Bærum kommune Prosjekt VA Rune Berge 45205166 03.09.2018 28.06.2019
15743 E16 Bjørum sag - Sollihøgda Hafslund Nett Ole Ivar Barkenæs 99213114 01.01.2019 01.10.2019
15755 042 Bjørenegård -Reinv. B0592 Solhaugveien Hafslund Nett Pål Holm 48228919 14.01.2019 31.05.2019
15998 10463 Tanumveien (del 2) Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 19.11.2018 30.06.2019
16063 10292 Bjerkesvingen Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 03.12.2018 28.06.2019
16064 10292 Rolfstangveien Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 03.12.2018 28.06.2019
16065 10292 Rolfsbuktveien G&S vei Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 03.12.2018 28.06.2019
16066 10292 Skogenbuen Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 03.12.2018 28.06.2019
16286 Bærumsveien Geomatikk Linda Dragonmoen 02.02.2019 01.09.2019
16817 Graving av fibergrøft Teleplan lokket mot kum i grønt Fornebuveien Broadnet Magnus Teie Færgestad 90123860 03.04.2019 02.05.2019