Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/25 Arbeidsvarsling på midlertidig veg Arbeidstillatelse Hamang terrasse STATNETT SF 04.02.2019 31.12.2023
20/307 7110 Bærumsveien 201 Gravearbeid Bærumsveien SKOLLERUD ANLEGG AS 02.09.2020 01.05.2023
20/325 Jarmyra Separering Gravearbeid Jarmyrveien Arne Olav Lund A/S 14.09.2020 07.07.2023
20/476 Bygging av ny trafostasjon Gravearbeid Franzefossveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
20/477 Etablering av midlertidig gangtrase Gravearbeid Bjørnegårdsvingen MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
21/3 Opparbeidelse av overfart over Johan Stranderudsvei mellom 8,1 og 7,4 Gravearbeid johan stranderudsvei SKANSKA NORGE AS 01.02.2021 31.12.2028
21/10 Fjerning av rundkjøring ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 31.12.2023
21/12 Stenging av Snarøyveien ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 30.12.2023
21/25 Tjernsrudveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Tjernsrudveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/26 Idrettsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Idrettsveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/30 Ringkroken Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Ringkroken Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 30.06.2023
21/31 Korsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Korsveien Arne Olav Lund A/S 15.02.2021 31.05.2023
21/37 Skallum - Tjernsrud Separering Gravearbeid Skallumhagen Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 01.11.2023
21/41 Omlegging av veg fra Rolfsbuktv til Snarøyav. Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 08.02.2021 10.02.2023
21/63 Rehabilitering av eksisterende VA Gravearbeid Hamang terrasse MARTHINSEN & DUVHOLT AS 23.02.2021 31.05.2023
21/115 Fornebu porten Graving av kulvert Gravearbeid Oksenøyveien FIRING & THORSEN AS 29.03.2021 17.02.2023
21/147 Flytting av innkjøring forbudt skilter og etablering av anleggsvei Gravearbeid Idrettsveien Arne Olav Lund A/S 13.04.2021 31.05.2023
21/254 Anleggsgjerde Helgerudkvartalet, Sandvika Arbeidstillatelse Otto Sverdrupsplass, Rådmann Halmrast Vei, Malmskriverveien SKANSKA NORGE AS 29.06.2021 01.01.2024
21/284 Lokale faser Kveldsro terrasse -E101 Gravearbeid Holtet SKANSKA NORGE AS 21.06.2021 31.01.2023
21/298 Omkjøringsveien mellom Forneburingen og Oksenøyveien-E101 Gravearbeid Forneburingen SKANSKA NORGE AS 25.06.2021 01.03.2023
21/319 parkeringsforbudt og gangcontainer på Riiser Larsens vei KV1237 Arbeidstillatelse Riiser-Larsens vei SKANSKA NORGE AS 07.07.2021 31.12.2023
21/370 Skiltplan mellom Oksenøyveien KV1226 og Forneburingen -E101 Arbeidstillatelse Oksenøyveien SKANSKA NORGE AS 13.08.2021 31.12.2023
21/404 2021/8802 - Veilyskontrakten Bærum Arbeidstillatelse Rådhustorget VEIDRIFT AS 30.08.2021 31.01.2023
21/412 Oksenøyveien x Michelets vei og nye ruteplass og nye gang forbindelser Arbeidstillatelse Oksenøystien SKANSKA NORGE AS 14.09.2021 03.05.2023
21/427 P-forbudt Michelets vei og tilgang til Holtet 37_45 Arbeidstillatelse Michelets vei SKANSKA NORGE AS 29.09.2021 10.02.2023
Viser 1 - 25 av 257 1 2 3 .. 11 >