Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Saksmapper
8
Dokumenter
Henter data
Saksnummer Saksart Adresse Sakstittel Saksbehandler Opprettet
19/12 Gravetillatelse
Johs. Haugeruds vei 40-42
17-18.1.19 Relacom AS KG7832 Sandvika HG 14.01.2019
19/11 Gravetillatelse
Hauger skolevei 15-45
17-18.1.19 Relacom AS KV1898 Sandvika HG 14.01.2019
19/10 Gravetillatelse
Haugbakken 4A
Sykehusveien 12C
17-18.1.19 Relacom AS KV1281 Sandvika HG 14.01.2019
19/9 Gravetillatelse
Vestjordet 17-24
Vestjordet 19 HG 11.01.2019
19/7 Gravetillatelse
Skogveien 110B-114B
Skogveien Syd HG 08.01.2019
19/5 Gravetillatelse
Gnr/Bnr: 95/144 11-11
Skarvaveien 11, veilysfeil HG 08.01.2019
19/2 Gravetillatelse
Tjernsrudveien 40B-50
Tjernsrudveien 42, Vannlekkasje SOI 07.01.2019
19/1 Gravetillatelse
Erik Werenskiolds vei 8-10
Erik Werenskjolds vei 8-10 Bærum SOI 03.01.2019