Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14841
Registrert 01.03.2019
Firma Bærum kommune Prosjekt VA
Start 02.09.2019
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Berge
Kontakt telefon 45205166
Arbeidets art VA Grøfteanlegg. Omlegging og separering