Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15049
Registrert 25.03.2019
Firma Bærum kommune Prosjekt VA
Start 02.09.2019
Slutt 30.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Berge
Kontakt telefon 45205166
Arbeidets art Nye avløpsledning, bekk