Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15743
Registrert 05.09.2018
Firma Hafslund Nett
Start 01.01.2019
Slutt 01.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ole Ivar Barkenæs
Kontakt telefon 99213114
Arbeidets art Nytt 11 kV distribusjonsnett i forbindelse med SVV prosjekt E16 Bjørum sag - Sollihøgda.