Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15755
Registrert 07.09.2018
Firma Hafslund Nett
Start 14.01.2019
Slutt 31.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Pål Holm
Kontakt telefon 48228919
Arbeidets art Plan ny kabeltrase og fornyelse av nettstasjon på gnr.50 bnr.33-195 Bærum.