Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16033
Registrert 09.11.2018
Firma Bærum kommune VA Plan|Drift
Start 01.10.2019
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Reidar Kveine
Kontakt telefon 98694570
Arbeidets art Det skal etableres ny vannledning i avmerket trase mellom Rykkinn og Skui. Kontaktperson i Bærum kommune er Mads Aulie. epost; mads.aulie@baerum.kommune.no