Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16209
Registrert 12.04.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 03.01.2022
Slutt 04.09.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ivar Bredesen
Kontakt telefon 91130551
Arbeidets art Ny 132 kV kabelforbindelse mellom Smestad innføringsstasjon og Fornebu transformatorstasjon.