Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16286
Registrert 04.01.2019
Firma Geomatikk
Start 02.02.2019
Slutt 01.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Omlegging av VA og legging av nye føringsveier. Etablere ny kulvert bru og ny bekk.