Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16394
Registrert 21.01.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 25.02.2019
Slutt 15.03.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Thorleif Martinsen
Kontakt telefon 95749283
Arbeidets art Grave, legge rør og trekke fiberkabel til Jar kirke