Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16476
Registrert 12.02.2019
Firma Bærum kommune Veilys
Start 04.03.2019
Slutt 15.03.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ole Kristian Sørensen
Kontakt telefon 99104784
Arbeidets art Kabelgrøft med ny tilførselskabel til nytt Veilys tennskap og kabling av veilys luftstrekk.