Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16522
Registrert 28.03.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.10.2019
Slutt 01.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Østgårdsgjelten
Kontakt telefon 98255450
Arbeidets art Legge nye 11 kV jordkabler (2 stk.) langs Sonja Henies vei, nordre innkjøring, som ny tilførsel til nettstasjon i Henie Onstad Kunstsenter. Legges på sør-øst side av vei rett utenfor asfaltkant. Følger i hovedsak trasé for eksisterende kabel bortsett fra nordre del hvor vi følger veien helt til hovedveien.