Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16544
Registrert 22.02.2019
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 22.05.2019
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Eksisterende vann- og spillvannsledninger i ca 1000 meter lengde skal rehabiliteres med NO-dig (uten oppgraving) i Emma Hjorhts området. Tilhørende kummer rehabiliteres. I tillegg skal det graves på korte strekninger 13-26 meter for tilpasninger for rehabiliterings NO-dig metoder. Det skal graves for en ny spillvannsledning i ca 70 meter lengde som tilknyttes eksisterende trase for spillvann. Se vedlegg.