Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16622
Registrert 04.03.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 23.04.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Østgårdsgjelten
Kontakt telefon 98255450
Arbeidets art Legging av 2 stk. lavspentkabler fra nettstasjon B1214 ved Gamleveien 72 til mast M13345 ved Børjergrenda 6/8. Legges langs vei ved siden av eksisterende høyspentkabel. Høyspentkabel tas ut av drift. Vi vet at Viken Fiber har gravd i samme område i 2018, men vi hadde beklageligvis ikke mulighet til å følge deres fremdrift.