Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16693
Registrert 24.02.2020
Firma Bærum kommune Prosjekt Samferdsel
Start 20.04.2020
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christian Hohle
Kontakt telefon 91180652
Arbeidets art Eksisterende fortau inkl kantstein rives. Det etableres ny sykkelvei med fortau med totalbredde 4,45 meter.