Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16817
Registrert 22.03.2019
Firma Broadnet
Start 03.04.2019
Slutt 02.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magnus Teie Færgestad
Kontakt telefon 90123860
Arbeidets art Graving av fibergrøft fra teleplan lokket frem til kum i grønt areal. Ny trase etableres i grønt areal langs gangvei.