Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17018
Registrert 03.04.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 13.05.2019
Slutt 31.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn Arve Hvitås
Kontakt telefon 94141466
Arbeidets art Grave, etablere fiber grøft og blåse fiber