Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17403
Registrert 08.05.2019
Firma Geomatikk AS
Start 01.08.2019
Slutt 01.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Kabelgrøft langs Njords vei