Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17823
Registrert 12.06.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 22.07.2019
Slutt 27.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Markus Sundland
Kontakt telefon 48155525
Arbeidets art Etablering av ny nettstasjon (prefabrikert kiosk) 5 nye lavspentkabler (400V) til bolig- og næringslokale i Nesveien 11, 4 lavspentkabler til Neslia 1 (to stk 230V til eksisterende lavspent, to stk 400V til nytt rekkehusprosjekt)