Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19143
Registrert 15.10.2019
Firma Bærum kommune Prosjekt Samferdsel
Start 01.11.2019
Slutt 06.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christian Hohle
Kontakt telefon 91180652
Arbeidets art Grave grøft for høyspentledning ca 50m