Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20014
Registrert 17.01.2020
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 13.02.2023
Slutt 01.07.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ivar Bredesen
Kontakt telefon 91130551
Arbeidets art Prosjektet sees i sammenheng med nye Hamang transformatorstasjon.