Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20187
Registrert 31.01.2020
Firma Bærum kommune VA Plan|Drift
Start 01.05.2020
Slutt 01.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Reidar Kveine
Kontakt telefon 98694570
Arbeidets art Etablere overvannsledning i Bjerkealleen