Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21564
Registrert 26.05.2020
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 01.10.2020
Slutt 01.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Etablering et nytt separatsystem: separering av AF ledning, forbedring av vannforsyning (ringsystem) og overvannsystem i Kirkedalsveien i Krumveien. Det er også opsjon på boring av ny vannledning mellom Kirkedalsveien og Kirkeveien i turvei langs gjerde av Haslum kirkegården.