Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21851
Registrert 22.06.2020
Firma Bærum kommune Prosjekt Samferdsel
Start 01.09.2020
Slutt 27.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christian Hohle
Kontakt telefon 91180652
Arbeidets art Riving av gangvei fra bussholdeplass mot snuplass ved Koslså stasjon. Deretter oppbygging/ny trassè. Se vedlagt kart.