Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21945
Registrert 30.06.2020
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 03.08.2020
Slutt 28.02.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Det skal bygges ny kum med overbygg mellom tennishall og Gommerud gård, og det skal etableres en ny vannledning i gangstien mellom ny kum og Paal Bergs vei. Det skal etableres ny vannledning Rykkinveien-Otto Rykkinds vei og i Otto Rykkinds vei til skiløype langs Paal Bergs vei.