Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22180
Registrert 03.08.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 24.08.2020
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Daniel Styffe
Kontakt telefon 46879794
Arbeidets art Graving for Bærum Kommune, Digitalisering og IT. Ifm nedlegging av Østerås Sykehjem trenger vi å grave inn til Østerås skole for omlegging av infrastruktur. Ber om rask behandling etter ønske fra bestiller Bærum Kommune. Dersom 3 uker koordinering kan unngås så gi beskjed, håper graving kan starte opp før skolestart. Bestiller: Åsmund Mork: asmund.mork@baerum.kommune.no Sigurd Vangen: sigurd.vangen@baerum.kommune.no