Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22701
Registrert 11.09.2020
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 07.10.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Espen Brustad
Kontakt telefon 95 16 61 16
Arbeidets art Graving over Fagertunveien 3A fra Nettstasjon