Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22759
Registrert 16.09.2020
Firma Viken Fiber AS
Start 07.10.2020
Slutt 30.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lena Kristiansen
Kontakt telefon 48112680
Arbeidets art graving av fiber, og kryssing av bru. Anders og Jarle var med på befaring av bruene, og vi har kommet til enighet hvordan vi kan krysse disse.