Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22777
Registrert 17.09.2020
Firma Bærum kommune Prosjekt Samferdsel
Start 05.10.2020
Slutt 01.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christian Hohle
Kontakt telefon 91180652
Arbeidets art Det anlegges veilys-grøft i sideareal i Gyssestadveien, fra Gyssestadkollen-Gyssestad gård.