Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24672
Registrert 22.03.2021
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 19.04.2021
Slutt 20.05.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Konvensjonell graving av grøft for en høytrikksledning VL500/710 PE med tilhørende kum konstruksjoner.